,0000000000     nye billeder

  Thor Lindeneg.
 Maler og fabulant. Surrealist   og sandhedsvidne. Han er en kunstner, der ser det absurde i hverdagen, og det hverdagsagtige i det absurde. 
Ole Lindboe
English
klik her

         se billeder under udvikling  Dansk